Známky neobsazené

   V katalozích MICHEL jsou tyto známky označovány jako „fält aus“ spolu s příslušnými katalogovými čísli. Jedná se o známky, které pravděpodobně byly rozhodnutím úřadů zrušeny a do emisního plánu se tedy vůbec nedostaly. Obvykle bývají zaměňovány za známky nevydané, ale toto není tento příklad. Další informace o „fält aus“ nemáme bohužel zatím k dispozici.
   Taktéž se může jednat o možnost vydavatele pro vyhražené změny v katalogu.
   V katalogu je k dispozici zde jejich číselný přehled, vždy pro jednotlivý ročník.

1954

MiNr. 446 „fält aus“.

1955

MiNr. 461 – 462 „fallen aus“.
MiNr. 498 – 503 „fallen aus“.

1956

MiNr. 523 „fallt aus“.
1958

MiNr. 652 - 654 „fallen aus“.
1960

MiNr. 785 „fallt aus“.