Známky neobsazené

   V katalozích MICHEL jsou tyto známky označovány jako „fält aus“, nebo „enfalten"- spolu s příslušnými katalogovými čísli. Jedná se o známky, které pravděpodobně byly rozhodnutím úřadů zrušeny a do emisního plánu se tedy vůbec nedostaly. Obvykle bývají zaměňovány za známky nevydané, ale toto není tento příklad. Další informace o „fält aus“ nemáme bohužel zatím k dispozici.
   Taktéž se může jednat o možnost vydavatele pro vyhražené změny v katalogu.
   V katalogu je k dispozici zde jejich číselný přehled, vždy pro jednotlivý ročník.

1937 - Povolání MiNr. 685 - 686 - nebylo realizováno.