Exilové vydání

Exilové vydání 1939 - 1945

Přítisky pro Světovou výstavu
v New Yorku 1939
Přítisky pro Kanadskou národní výstavu
v Torontu 1939
Přítisky pro Světovou výstavu
v New Yorku 1940
Výstava čs. známek v Londýně 1943
Výstava poštovních známek v Bruselu 1945
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1939 na A329/330
E01 E02 E03
 
  E04
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1939 na A342/343
E05 E06
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1939 na ANV18
E07
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1939 na ANV18
E08
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1939 na ANV18
E09
 
Přítisky pro Kanadskou národní výstavu v Torontu 1939 na A329/330
E10 A335 E11
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1940 na A342/ 343
E12 E13
E13a
 
Přítisky pro Světovou výstavu v New Yorku 1940 na A329/330
E14 E15
E16 E17
 
Výstava čs. známek v Londýně 1943
2
E18
 
Přítisky pro výstavu poštovních známek v Bruselu 1945
valonský text                                              vlámský text
E19 E20