Nouzová novinová razítka a Novinové nálepky

Nouzová novinová razítka

   Nedostatek novinových známek byl odstraněn výnosem ministerstva pošt a telegrafů číslo 121 LG. 18, z listopadu 1918, kterým bylo povoleno vyplácet zásilky novin v hotovosti. Podle předpisu měla být každá zásilka zřetelně označena slovy FRANCO HOTOVĚ ZAPLACENO. Velké vydavatelské podniky, např. Národní Politika, České Slovo, Našinec a další natiskly si vlastní nálepky s předepsaným textem a uzavíraly jimi novinové pásky. Jiné podniky použily různých skladových nálepek, na něž byl natištěn příslušný text.
   K označení zásilek stačil také otisk razítka s předepsaným textem. Novinové zásilky razítkoval - na rozdíl od ostatní korespondence - doručovací úřad, a proto se na stejném druhu nálepek vyskytují různá místní razítka.
   Neupotřebené novinové nálepky některých vydavatelů se vyskytují ve větším množství; pocházejí ze zbytků nevypotřebovaných zásob a mají jen nepatrnou sběratelskou hodnotu.
   Národní Politika používala již za Rakouska podobných nálepek pro zásilky novin, jež posílalo vydavatelství zdarma vojenským nemocnicím. Na nálepce byl vyobrazen červený kříž a text NÁRODNÍ POLITIKA - GRATIS.

   Nálepky a razítka rozdělujeme do třech kategorií na:

H = hledané
V = vzácné
M = mimořádné