Známky paušalované potravní daně

1921 - Bolety (stvrzenky) potravní daně
1923  - Nálepky (stvrzenky) potravní daně
1925  - Přetiskové vydání
(na doplatních Secesní ornamenty)
1930 - Definitivní vydání I
1935 - Definitivní vydání II

 

1921 - Bolety (stvrzenky) potravní daně
Sokol v letu
PN1
 
1923 - Nálepky (stvrzenky) potravní daně
Sokol v letu Sokol v letu
PN2 PN3