Úvod

Program Československé poštovní známky a celiny 1918 - 1939,
zahrnuje období let 1918 - 1939.

Vážení přátelé a všichni uživatelé našich programů,
   k 90. výročí vzniku československé filatelie jsme pro Vás připravili dlouho očekávaný titul Československé známky 1918 – 1939.    Dostává se Vám do rukou náš již v pořadí pátý titul, kterým navazujeme na předešlá vydání.
   Tento titul jsme připravili s největší možnou mírou dokonalosti. Snažili jsme se poučit s chyb, které jsme udělali v předchozích programech a touto cestou děkujeme vše, uživatelům za jejich věcné připomínky.
   Co se týče filatelistického materiálu, ten jsme shromaždovali a zpracovávali  tak, aby každý uživatel nalezl to co potřebuje. Pro Vaše posouzení - jak se nám to dílo povedlo - Vám jej nyní v datové podobě předkládáme.
   Děkujeme touto cestou Poštovnímu muzeu v Praze za spolupráci, bez jehož pomoci by nemohly být reprodukovány některé vzácné exempláře poštovních známek, které nám Poštovní muzeum pomohlo ze svých sbírek dodat.
   U tohoto programu můžete využít i odkaz na Web vydavatele ( v části obsah ), kde naleznete různé zajímavé a užitečné informace a ihned - pokut jste ovšem On - line, nebo máte tu možnost být. Stačí pouze klik....

Zkratky značení známek:
   V katalogu jsme použili tyto zkratky pro vybrané skupiny známek

Známky předběžné :
- výplatní známky – P1
- novinové známky – PNV1
- spěšné známky – PS1
- doplatní známky – PDL01
- Uherská známka poštovní spořitelny - PSP1

Revoluční přetisky neúřední
- RV01

Vydání 1918 – 1939
- Skautské – SK01
- Sibiřská polní pošta – PP01
- Výplatní známky – 01
- Letecké – L01
- Novinové známky – NV01
- Doplatní známky – DL01
- Spěšné – S01
- Známky pro obchodní tiskopisy – OT
- Známky pro plebiscitní území Oravy, Liptova a Spiše - SO

Exilové vydání 1939 – 1945
- E01

Nouzová novinová razítka a Novinové nálepky
Nouzová novinová razítka – NR1
Nouzové novinové nálepky – NN1A

Známky paušalované potravní daně
- PN1

***********************************************************************************************
Velikost zobrazovaných, popřípadě tištěných známek neodpovídá jejich skutečné velikosti.
************************************************************************************************
Vážení uživatelé,
dovolujeme si i nyní apelovat na Vaše věcné připomínky a názory, které jak doufáme, zužitkujeme i na případných dalších objektech naší vydavatelské činnosti.
************************************************************************************************

Republika československá

1918-1938

Republika československá - 1918 - 1938

Republika česko-slovenská

1938 - 1939

Republika česko-slovenská - 1918 - 1939

Československá republika - 1918 - 1939:
měna - 1Kč ( koruna československá ) = 100h ( haléřů )
Počet obyvatel - 13 611 349 dle sčítání 1921
Rozloha - 140 485 km²
Hlavní město - Praha
   

Další významná města:
Brno, Moravská Ostrava, Bratislava, Košice, Užhorod, Mukačevo - Palanok, Chusť
   

Členství v UPU od 18. 5. 1920 Autoři programu:

filatelistická část Tomáš Fijala
MVDr. Václav Svoboda
ing. Vladimír Šmejkal
počítačové zpracování,
grafická úprava
ing. Jan Kanis
obal, grafická úprava Marie Svobodová

 

©Mvdr. Václav Svoboda, ing. Vladimír Šmejkal, ing. Jan Kanis, Tomáš Fijala, Marie Svobodová : 2000-2010 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved


Kontaktní adresy:

  Mvdr. Václav Svoboda       
Vršovců 21
43001 Chomutov
tel.:474620053
  Tomáš Fijala       
Pionýrů 1706
43113 Jirkov
  Ing. Vladimír Šmejkal
Vysoká Pec
431XXX
e-mail.gif

  D&Soft - ing. Jan Kanis
Vikové-Kunětické 6
43001 Chomutov

  

e-mail.gif


Společnost pro odbornou literaturu SČF 


 

Použitá literatura, odkazy:

 • Československo 1918 - 1939
  Eksteinův katalog , Praha 1936
 • Československo 1918 - 1939
  Ladislav Novotný a kol. , Praha 1949
 • Československo 1918 - 1939
  František Beneš , Pofis - 1999, 2002, 2005, 2007
 • Československo 1918 - 1939, Specializovaný katalog známek a celin
  Jan Klim, Vladimír Schëdelbauer , Merkur Revue 2002
 • Československé poštovní známky a jejich padělky 1918 - 1939,
  ing. Jan Karásek , Merkur Revue 1998
 • Monografie československých známek
  díly: 1, 2, 3, 4, 5
 • Monografie Rakousko 1850 - 1918
  Phrd. Pavel Hirš, POFIS 2006
 • Časopis Filatelie
 • Časopis Merkur Revue
 • Michel, OstEuropa - Katalog 2001/2002 ( Band 4 )

 


Poštovní muzeum Nové mlýny 2 110 00 Praha 1

 • stálá expozice poštovních známek ČR a Československa,
  klasické poštovní známky Evropy a USA .
 • specializované výstavy známkové tvorby - Hradčany, ruská zemstva,
  klasické rakouské poštovní známky a j.
 • příležitostné výstavy.
 • knihovna a studovna filatelistické a poštovně historické literatury.
 • původní měšťanský interiér poloviny 19. století - 4 salóny s nástěnnými
  malbami Josefa Navrátila z roku 1847.