Vznik známek

   K příležitosti stého výročí úmrtí našeho předního básníka Karla Hynka Máchy, rozhodla se vydat poštovní správa pamětní známky.
   Předlohou pro obraz známek byl pomník K. H. Máchy, které vytvořil akad. sochař J. V. Myslbek a který byl postaven v roce 1912 v Praze na Petříně.
   Návrh na známky podle fotografické předlohy pomníku i rytinu zhotovil Bohumil Heinz.

Vydání známek

   Známky byly vydány ustanovením č.22/1936 VMPT č. 23 ( vydáno 30. dubna). Z věstníku uvádíme pouze tyto nejdůležitější údaje.
   Na paměť stého výročí úmrtí smrti básníka Karla Hynka Máchy (*16.XI.1810 - + 5.XI.1836) vydala poštovní správa dvě hodnoty poštovních známek se stejným vyobrazením v těchto barvách:
   50h………..mechově zelená,
   1Kč……….achátově červená.
   Poštovním úřadům se známky vydávají v pravidelných odběrech cenin podle pohotové zásoby. Prodávají se za cenu svojí jmenovité hodnoty, tedy bez jakéhokoliv příplatku.Budou platit v tuzemském i mezinárodním styku až do úplné spotřeby.
   Jsou zhotoveny rotačním ocelotiskem z hloubky na bílém papíru. Listy známek jsou po 100 kusech. Tvar známek jest kolmý obdélník rozměru (potištěná plocha) 23,9 x 29,7 mm, zoubkování jest rotační. 12 1/2 .

   Dále je uváděn podrobný popis obrazu včetně předlohy pro známku.
   Známka, mimo orámování, má na barevném podkladě bílý nápis ČESKOSLOVENSKO, v horních rozích letopočty "1836" a "1936". V dolní části obou rozích jsou obvyklé štítky s bílým označením příslušné hodnoty a mezi nimi v barevném obdélníkové spojnici nápis "K. H. MÁCHA". Rytcova značka HB je ukryta ve spodním lístku kytice.
   Známky platily do 15. března 1937 a byly vzaty z oběhu ustanovením č.8/1937 VMPT č. 6 ze dne 28. února1937.

Detail rytecké značky HB

Detail rytecké značky HB


Tisk známek

   Známky byly vytištěny opět v tiskárně Unii v Praze rotačním ocelotiskem na stroji Stickney.
   Výchozí rytinou byla hodnota 1Kč, což potvrzuje velikost obrazu známky, který je téměř naprosto přesný s údajem ve Věstníku. Hodnota 50h má o něco větší obraz známky (24,2 x 29,8 mm), který vznikl, jak je obvyklé při moletování a po úpravě hodnotového štítku vybroušením a znovu vyrytím nové hodnoty.
   Zásadou zůstává, že při výchozí rytině pro známky stejného obrazu je otisk nové známky vždy o něco málo větší, a to úpravou a přenášením nové rytiny na tiskovou desku.
   Úprava tiskových archů je naprosto stejná jako u známek Dětem , tj. ach má 100 kusů známek a celkem 12 potištěných kupónů.
   Každá z obou hodnot byla vytištěna jedním párem desek (dvoudesková forma) s deskovým označením 1 a 1A.

Výrobní vady

   Přestože známky byly vytištěny ve velkém nákladu (přes 7 miliónů kusů), nenacházíme u tohoto vydání prakticky žádné výrobní vady. Mimo menších barevných skvrn v okrajích tiskových lístků, bylo nalezeno pouze dvojité zoubkování obou hodnot.

Zkusmé tisky

   Jsou známy otisky nehotových či hotových původních rytin obou hodnot v různých barvách na tlustším hladkém lístku papíru bez lepu.