CD - ROM Československé známky 1945 - 1992 obsahuje:

 : známky a aršíky z období ČSR II. - 1945 - 1992
 : popisy známek a aršíků s barevným vyobrazením
 : možnost editování vlastních poznámek
 : fultextové vyhledávání známky ( známek ) dle potřeb uživatele
 : možnost tisku katalogových záznamů a poznámek
 : číslování dle katalogů  Pofis  Michel

Tento CD - ROM je v prodeji od roku 1998. Prodáno bylo zatím cca 300 ks na vylisovaných nosičích .
--------------------------------------------------------------------------------

CD - ROM Česká Republika 1992 - 1998 - obsahuje :

 : známky a aršíky z let - 1992 - 1998
 : popisy známek a aršíků s barevným vyobrazením
 : možnost editování vlastních poznámek
 : fultextové vyhledávání známky ( známek ) dle potřeb uživatele
 : možnost tisku katalogových záznamů a poznámek
 : číslování dle katalogů  Pofis  Michel

Tento CD - ROM je v prodeji od roku 1998. Prodáno bylo zatím cca 250 ks na vylisovaných nosičích.
V současné dobně je nahrazen CD - ROM Česká Republika 1992 - 2002.

Vydavatelem tohoto CD - ROM je Česká Pošta s.p.,OZ DOS, Ortenovo Nám. 16. Praha 7.
--------------------------------------------------------------------------------

CD - ROM Česká Republika 1992 - 2002 - obsahuje :

 : známky a aršíky z let - 1992 - 2002
 : popisy známek a aršíků s barevným vyobrazením
 : možnost editování vlastních poznámek
 : fultextové vyhledávání známky ( známek ) dle potřeb uživatele
 : možnost tisku katalogových záznamů a poznámek
 : číslování dle katalogů  Pofis  Michel
 : funkci "CHYBĚNKA"- tato funkce Vám umožňuje mít pomocí tohoto programu pod kontrolou svojí sbírku, vyhledá bezpečně Vaše známky, které vlastníte - či naopak, které Vám ve Vaší sbírce chybí  - nová programová část

Tento CD - ROM je prodáván na lisovaných nosičích.

Vydavatelem tohoto CD - ROM je Česká Pošta s.p.,OZ DOS, Ortenovo Nám. 16. Praha 7.
--------------------------------------------------------------------------------

CD - ROM Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 obsahuje :

 : známky a aršíky platné jako předběžné známky a aršíky od 15.03.1939 - do 15.12.1939
 : známky a aršíky z let - 1939 - 1945
 : částečnou specializaci , tj. :deskové vady, kupony, desková čísla, archy....  - nová programová část
 : popisy známek a aršíků s barevným vyobrazením
 : možnost editování vlastních poznámek
 : fultextové vyhledávání známky ( známek ) dle potřeb uživatele
 : postupné - jednotlivé prohlížení známek, známky jsou řazeny jednotlivě - nová programová část
 : možnost tisku katalogových záznamů a poznámek
 : číslování dle katalogů  Pofis  Michel
Tento CD - ROM je v prodeji od roku 2002. Prodáno bylo zatím 80 ks. Je prodáván na klasických CD - R
nosičích značky Verbatim a CD - ROM jsou číslovány.
--------------------------------------------------------------------------------